Novin­ky

Digitalizace informačních karet

PPCE - 2024/06/26

Share

V případě zaměstnávání cizinců vzniká zaměstnavateli povinnost hlásit tuto skutečnost Úřadu práce ČR příslušnému podle místa výkonu práce. V rámci zlepšování služeb a modernizace této agendy bude zavedena plná digitalizace těchto úkonů. Tato změna začne platit od 1.7.2024.

Jedná se o hlášení formou formulářů informační karta a sdělení při zaměstnávání cizinců. Od 1. července 2024 bude zasílání těchto informací možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • Vyplněním formuláře na webu;
  • Zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR;
  • Přímou integrací Vašeho informačního systému s rozhraním MPSV.

Jestliže zaměstnavatel využije jinou cestou nebo kanál, nebude k tomuto podání přihlédnuto a oznamovací povinnost nebude splněna. Více informací je uvedeno na stránkách MPSV věnované digitalizaci zde. Přehled nejčastějších dotazů je pěkně shrnut tady.

Zaměstnavatel může zmocnit i třetí osobu k tomu, aby za něj oznámení činila. Zmocněnec musí být nejdříve zaregistrován v registračním portálu České správy sociálního zabezpečení. Více informací je uvedeno zde.

Pro upřesnění uvádíme, jaký typ formuláře je třeba využít pro jednotlivé typy hlášení dle formy zaměstnání/činnosti na území ČR:

  • Informační karty: Občané EU a jejich rodinní příslušníci, cizinci s tzv. volným přístupem na trh práce nebo držitelé dočasné ochrany.
  • Sdělení zaměstnavatele: Cizinci z třetích zemí – zaměstnanecká karta, modrá karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, zaměstnání na základě povolení k zaměstnání.

Share