SLUŽBY DA­ŇO­VÉHO PO­RA­DEN­STVÍ

Zorientovat se v oblasti daňových povinností může být náročné jak pro zaměstnavatele, tak i pro jejich zaměstnance. V Petyovský & Partners nabízíme expertní daňové poradenství, které pomůže zajistit splnění místních daňových předpisů, optimalizovat daňové plánování a optimalizovat daňovou povinnost jak pro korporátní klienty, tak i pro jejich zaměstnance.

Daňové poradenství a předpisy

Naši zkušení daňoví poradci poskytují služby daňového plánování a konzultace ohledně dodržování daňových předpisů, navržené přímo na míru pro naše korporátní klienty a jejich zaměstnance. Zajišťujeme soulad s místními daňovými předpisy, regulacemi a pravidly reportování. Poskytujeme také expertní rady pro strategie daňových optimalizací a minimalizaci daňové povinnosti. Naše služby pokrývají všechny aspekty daňového poradenství pro cizince a jejich zaměstnavatele.

Expertní daňové poradenství

Poskytujeme expertní poradenství v oblasti daňového vyrovnání a ochrany, které vám pomůže zajistit, že daňové povinnosti vašich zaměstnanců budou efektivně spravovány po celou dobu jejich práce v zahraničí. Náš tým zajišťuje, že předpisy pro daňové vyrovnání jsou správně aplikovány, nároky daňové ochrany efektivně řešeny a že se zaměstnancům dostane expertního poradenství v daňových otázkách, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv překvapením při podávání daňového přiznání.

Asistence v daňové problematice

Mezinárodní dohody o daních hrají významnou roli v řešení mezinárodních daňových povinností. Naši daňoví experti poskytují podporu při aplikaci a interpretaci těchto daňových dohod a zajišťují tak, že vaši zaměstnanci budou moci využít výhod nabízených všemi dohodami mezi jejich domovskou zemí a zemí, kde pracují.

Daňová přiznání

Poskytujeme komplexní podporu při podávání daňových přiznání jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Naši daňoví poradci zajišťují maximalizaci odpočtů a slev i podání daňového přiznání tak, aby bylo v souladu s lokálními zákony a předpisy. Poskytujeme také podporu v případě jakýchkoliv auditů nebo šetření a zajišťujeme tak ochranu vaší firmy i zaměstnanců.

Globalní daňová mobilita

Naše služby daňového poradenství jsou navrženy tak, aby řešily jedinečné problémy globální mobility. Poskytujeme expertní poradenství pro daňové plánování, plnění daňových předpisů, postupy daňového vyrovnání a aplikaci daňových dohod a jiné otázky spojené s daněmi. Náš tým si udržuje přehled o nejnovějších daňových zákonech a předpisech v různých zemích, aby tak mohl zajistit, že vaši zaměstnanci i vaše firma budou vždy postupovat v souladu s pravidly.

P&P – efektivní řešení daňových otázek pro expaty

Volba firmy Petyovský & Partners coby partnera pro řešení daňových otázek vám zajistí, že se vaší firmě i zaměstnancům dostane těch nejkvalifikovanějších rad v oblasti globální daňové mobility. Naši zkušení daňoví poradci poskytují komplexní a na míru navržené daňové služby, zajišťují soulad s lokálními předpisy a poskytují odborné rady v daňových záležitostech v celém průběhu práce v zahraničí.