Novin­ky

Američané nepotřebují povolení?!?

PPCE - 2024/06/26

Share

Internetem i médii proběhla zpráva, že Američané a ještě některé další národnosti nebudou potřebovat pro práci v České republice žádné povolení ani vízum. Je tomu opravdu tak?

Od 1.7.2024 vstoupí v účinnost nové ustanovení zákona o zaměstnanosti, které stanoví, že příslušnici států, kteří jsou uvedeni v Nařízení Vlády ČR, budou mít tzv. volný přístup na trh práce. Ve stejnou dobu začne platit zmíněné nařízení obsahující výčet těchto států:

  • Spojené státy americké
  • Austrálie
  • Izrael
  • Japonsko
  • Kanada
  • Korejská republika
  • Nový Zéland
  • Singapur
  • Velká Británie

Volný přístup na trh práce ale neznamená, že příslušníci z těchto zemí můžou do ČR přijet a bez ničeho začít ihned pracovat. Stále pro ně platí, že v případě výdělečného pobytu potřebují být pokryti i nějakým vízem či povolením k pobytu.

V případě, že zaměstnání bude na dobu kratší 90 dnů, je potřeba si zajistit krátkodobé (Schengenské) vízum. Naopak v případě zaměstnání na 3 měsíce a více, je nutné mít povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, tj. zaměstnaneckou kartu, která však bude mít neduální podobu (bude pouze povolením k pobytu).

Jedná se tedy o značné zjednodušení, ale stále je nutné počítat s tím, že je potřeba si projít celým imigračním procesem, u kterého je třeba počítat s celkovou dobou vyřízení povolení v délce 3 –  4 měsíců (od najití uchazeče po jeho nástup do zaměstnání v ČR).

Na závěr je třeba podotknout, že v případě modrých karet, se volný přístup na trh práce neuplatní. Je tedy nutné ohlásit volné místo na úřadu práce a vyřizovat standardní modrou kartu tak, jako pro jiné národnosti. V některých případech přesto převáží výhody modré karty a má smysl ji zajistit i pro příslušníky výše uvedených zemí.

Share