Novin­ky

Změny v zákoníku práce

PPCE - 2023/10/12

Share

Nedávno schválená novela zákoníku práce zavádí novou úpravu práce na dálku a zpřísňuje podmínky pro výkon práce na základě dohod o provedení činnosti. Kromě toho rozšiřuje povinnost zaměstnavatele poskytovat informace o pracovních podmínkách zaměstnanců.

Podíváme-li se na novelu z pohledu imigrace, hlavní změnou je možnost podepisovat pracovněprávní dokumenty digitálně, a to nejen metodou „zaručeného elektronického podpisu“, ale také prostřednictvím široce používaných uživatelsky přívětivých platforem, jako jsou Signi, DocuSign a další.

Věříme, že mnoho zaměstnavatelů nakloněných digitalizaci svého provozu tuto novou normu uvítá. Bude však tato norma stačit pro žádosti o zaměstnaneckou/modrou kartu občanů třetích zemí?

Současná praxe imigračního úřadu v souladu s platnou legislativou umožňuje elektronické podávání některých dokumentů. Ty však musí být podány prostřednictvím metody zaručeného elektronického podpisu.

Změní se tato praxe vzhledem k nové normě stanovené zákoníkem práce?

Tuto otázku jsme vznesli, ale bohužel imigrační úřad bude i nadále vyžadovat předkládání dokumentů metodou zaručeného podpisu. Tím se elektronické podání stává nepohodlným a téměř nemožným.

Česká velvyslanectví navíc přijímají pouze tištěné dokumenty. Pokud je smlouva podepsaná na Signi nebo podobné platformě vytištěná, je považována za prostou kopii a nebyla by akceptována.

Pokud tedy společnost hodlá digitalizovat své pracovněprávní procesy, stále potřebuje samostatný proces pro své zahraniční talenty.

Share