Novin­ky

Imigrační systém se zjednoduší – za půl miliardy korun. Experti ale mají výhrady

PPCE - 2022/07/27

Share

Digitalizace veřejného sektoru patří mezi jednu z priorit současné vlády. Například digitalizace imigračních procesů by měla být kompletní do konce roku 2025 a stát zhruba 500 milionů korun. Experti k ní ale mají výhrady.

Půlmiliardová investice je spolufinancovaná z Evropského fondu obnovy. Jenže navzdory plánům na zjednodušení a velkému rozpočtu pracují jednotlivá ministerstva na svých projektech paralelně, a vystavují se tím dalším administrativním problémům.

„Každé ze zainteresovaných ministerstev má na starosti jinou část imigrační agendy. Ministerstvo vnitra řeší vstup a pobyt cizinců a na něj návazný digitální systém. Ministerstvo práce a sociálních věcí inovuje podmínky, za jakých zde cizinci mohou pracovat a inspiruje se vyspělými migračními ekonomikami, jako je například Kanada nebo Austrálie. Na svých projektech ale pracují paralelně a chybí průsečíky, kde by se měli potkat. Cíl usnadnit práci státním zaměstnancům tak pokulhává,“ říká Miroslav Mejtský, specialista na pracovní migraci ze společnosti Petyovský & Partners.

Současný stav české imigrační politiky je špatný…

V průběhu roku 2020 spolupracovaly české úřady s Evropskou komisí na studii proveditelnosti digitalizace českého imigračního systému. Na analýze se kromě Odboru azylové a migrační politiky při Ministerstvu Vnitra podílely i dílčí resorty Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Policie ČR. Podle nich je současný stav nedostačující, a to hned z několika důvodů.

„Za aktuálního stavu je česká migrační politika a agenda s ní spojená značně neefektivní. Systém je nepřívětivý na obou frontách, jak pro pracovníky OAMP, tak pro cizince, kteří nemají ke své agendě takřka žádný přístup. Velké množství manuální práce a fyzická správa dokumentů je pro úřady velmi časově i finančně nákladná. Automatizace a přesun dat do digitální sféry by mohli mnohé změnit,“ vysvětluje Miroslav Mejtský.

Navrhují se čtyři varianty

V rámci studie proveditelnosti byly navrženy čtyři možné varianty, kterými se mohou digitalizační procesy ubírat. První „nulová“ varianta by zachovala současný stav, čtvrtá pak počítá s celkovou reformou vyhovující současným i budoucím potřebám. Zúčastněné strany se jednohlasně rozhodli pro cestu kompletní digitalizace.

„Rozhodnutí pro realizování varianty digitalizace, označené v rámci studie proveditelnosti jako „ekonomická“ nepodléhalo žádnému hlasování, ale šlo o rozhodnutí vedení MV na základě předložených podkladů a doporučení realizátora studie, která byla financována Evropskou komisí v rámci Programu na podporu strukturálních reforem. K danému doporučení jsme se rovněž přiklonili zejména s ohledem na reálnou proveditelnost celého projektu, a to jak z pohledu časového, finančního ale i legislativního,” vysvětluje Pavla Novotná, ředitelka Odboru azylové a migrační politiky při Ministerstvu vnitra ČR.

Bez úpravy legislativy to nepůjde

Aby mohli zástupci veřejného sektoru implementovat nové systémy a projekty, nejprve musí česká migrační legislativa projít několika úpravami, bez kterých to nebude možné. Seznam čítá například zrušení rodných čísel pro cizince, vyjmutí cizinecké agendy ze správního práva nebo zavedení povinnosti mít datovou schránku a bankovní účet.

„Cesta kompletní digitalizace migrační agendy počítá s několika legislativními změnami, které dosud nebyly zavedeny. První návrh novely zákona o pobytu cizinců chtěli mít zástupci OAMP připravený ke konci minulého roku,“ dodává Mejtský.

„Aktuálně probíhá příprava zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky, kdy analýza věcného problému včetně potřebných legislativních úprav a příprava věcné části zadání vybudování informačního systému na základě uživatelských požadavků je realizována v rámci programu Evropské komise TSI, kde ministerstvo již podruhé uspělo se svojí žádostí o podporu. Zahájení provozu nového IS včetně zavedení vybraných digitálních služeb v rámci první fáze implementace digitální reformy pobytové agendy je naplánováno nejpozději do konce roku 2024, resp. od 1.1.2025,“ zakončuje Pavla Novotná, ředitelka Odboru azylové a migrační politiky při Ministerstvu vnitra ČR.

Share